Đang xử lý...

Chuỗi chương trình blockchain

Blockchain 02:  Nhận diện cơ hội và rủi ro với NFT, GameFi, Crypto

Online

Đã diễn ra

Blockchain 02: Nhận diện cơ hội và rủi ro với NFT, GameFi, Crypto

video_library 8 video (3h55')
folder_open 5 tài liệu
Liệu có những cơ hội và rủi ro nào mà nhà đầu tư có thể gặp phải trong đầu tư NFT, GameFi, Crypto.
199.000 VND
people
1258 người tham gia
Blockchain 01:  Nhập cuộc xu hướng mới với NFT, GameFi, Crypto

Online

Đã diễn ra

Blockchain 01: Nhập cuộc xu hướng mới với NFT, GameFi, Crypto

video_library 7 video (3h36')
folder_open 4 tài liệu
Blockchain nói chung và những sản phẩm ứng dụng blockchain nói riêng đang trở thành cơn sốt trên thế giới và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
199.000 VND
people
1513 người tham gia