Đang xử lý...

Chuỗi chương trình quản trị

DxReports: Xu hướng, phân tích chuyên sâu về Chuyển đổi số

Online

Đã diễn ra

DxReports: Xu hướng, phân tích chuyên sâu về Chuyển đổi số

video_library 22 Video
Học online dễ dàng các cách quản trị, phát triển doanh nghiệp, xu hướng và phân tích chuyên sâu về Chuyển đổi số...từ chuyên gia và FDX
Miễn phí
people
381 người đã mua
S2 - Nền tảng tổng quan xây dựng lộ trình chuyển đổi số

Online

Đã diễn ra

S2 - Nền tảng tổng quan xây dựng lộ trình chuyển đổi số

video_library 12 Video
Học online dễ dàng các cách quản trị, phát triển doanh nghiệp, xu hướng và phân tích chuyên sâu về Chuyển đổi số...từ chuyên gia và FDX
Miễn phí
people
482 người đã mua
S1 - Nền tảng tổng quan xây dựng lộ trình chuyển đổi số

Online

Đã diễn ra

S1 - Nền tảng tổng quan xây dựng lộ trình chuyển đổi số

video_library 10 Video (10h00')
Học online dễ dàng các cách quản trị, phát triển doanh nghiệp, xu hướng và phân tích chuyên sâu về Chuyển đổi số...từ chuyên gia và FDX
Miễn phí
people
457 người đã mua